Hồ Tuyền Lâm


Hồ Tuyền Lâm – chốn “bồng lai tiên cảnh” ở hạ giới

Bạn sẽ như lạc vào một xứ sở thần tiên yên bình và thơ mộng nếu có dịp đến hồ Tuyền Lâm, một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt


Đầu trang
1900 2813
Chat