Payment policy

Thanh toán trực tuyến

Có 1 số nhà cung cấp cổng thanh toán khác nhau. Bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp mà bạn thấy phù hợp. 

Xin lưu ý. Bạn có thể sẽ phải trả phí tiện ích trực tuyến. 

Chúng tôi sẽ thông báo về tình trạng booking của bạn, nếu booking được xác nhận (confirm) thì bạn sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán