Jos Orno Imsula Airport | eFly.vn

Giới thiệu về Jos Orno Imsula Airport

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Jos Orno Imsula Airport trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Jos Orno Imsula AirportJIOTiakurIndonesia+