Sân bay Turbat | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Turbat

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Turbat trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay TurbatTUKTurbatPakistan+