Sân bay Quetta | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Quetta

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Quetta trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay QuettaUETQuettaPakistan+