Sân bay Skardu | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Skardu

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Skardu trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay SkarduKDUSkarduPakistan+