Sân bay Ketapang | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Ketapang

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Ketapang trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay KetapangKTGKetapangIndonesia+