Sân bay Mopah | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Mopah

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Mopah trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay MopahMKQMeraukeIndonesia+