Sân bay Herat | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Herat

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Herat trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay HeratHEAHeratAfghanistan+