Căn cứ thủy phi cơ Vịnh Thorne | eFly.vn

Giới thiệu về Căn cứ thủy phi cơ Vịnh Thorne

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Căn cứ thủy phi cơ Vịnh Thorne trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Căn cứ thủy phi cơ Vịnh ThorneKTBVịnh ThorneHoa Kỳ+