Hazret Sultan International Airport | eFly.vn

Giới thiệu về Hazret Sultan International Airport

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Hazret Sultan International Airport trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Hazret Sultan International AirportHSATurkistanKazakhstan+