Sân bay Timika | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Timika

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Timika trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay TimikaTIMTembagapuraIndonesia+