Sân bay Paro | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Paro

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Paro trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay ParoPBHParoBhutan+