Sân bay Semey | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Semey

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Semey trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay SemeyPLXSemeyKazakstan+