Sân bay Oksibil | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Oksibil

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Oksibil trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay OksibilOKLOksibilIndonesia+