Sân bay Fascene | eFly.vn

Giới thiệu về Sân bay Fascene

Cùng eFly.vn khám phá các thông tin hữu ích về Sân bay Fascene trong nội dung bên dưới.

TênMã IATAThành phốQuốc giaTimezoneKinh độVĩ độ
Sân bay FasceneNOSNosy BeMadagascar+