Các vật dụng không được mang theo đối với hành lý xách tay?

Các vật dụng không được mang theo đối với hành lý xách tay?

Để đảm bảo an ninh trên các chuyến bay, các vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí mà hành khách không được mang theo trong hành lý xách tay khi lên máy bay bao gồm:

- Tất cả các loại dao, gồm cả các loại dùng để săn bắt và các loại dao khác.

- Gươm và kiếm các loại.

- Dùi cui, gậy tày hoặc những vật tương tự.

- Bất kỳ một dụng cụ hoặc vật dụng mà thông thường không được coi là vật dụng nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành nguy hiểm tuỳ theo mục đích sử dụng như kẹp đá, dao cạo, kéo các loại, búa kìm và vân vân.

- Chất lỏng quá 100ml (Đối với bay quốc tế).