Tôi đến muộn giờ và không kịp làm thủ tục, trường hợp của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Tôi đến muộn giờ và không kịp làm thủ tục, trường hợp của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Nếu hành khách đến muộn không kịp làm thủ tục cho chuyến bay, trường hợp này quý khách sẽ bị mất vé và phải mua lại vé mới cho chuyến bay khác. Tuy nhiên bạn vẫn nên hỏi nhân viên hãng về cách giải quyết cho trường hợp này của bạn, có thể sẽ được châm trước đổi sang chuyến bay khác, chấp nhận đóng thêm phí hoặc mức chênh lệch nếu hợp lý.

Tôi đã làm thủ tục nhưng bị trễ giờ lên máy bay thì làm sao? Cũng giống như việc bị trễ giờ làm thủ tục, nếu bạn trễ giờ lên máy bay cũng sẽ bị mất chỗ trên chuyến bay, tức sẽ mất vé. Các hãng hàng không khuyên bạn nên đến trước cửa máy bay 30 phút.