Sau khi đã hoàn tất làm thủ tục trực tuyến, tôi phải làm gì tại sân bay?

Sau khi đã hoàn tất làm thủ tục trực tuyến, tôi phải làm gì tại sân bay?

Khi đã hoàn tất việc làm thủ tục trực tuyến, hành khách cần thực hiện các thủ tục sau tại sân bay:

Thời gian hành khách có mặt tại Quầy làm thủ tục trực tuyến muộn nhất là 15 phút trước giờ đóng quầy (giờ đóng quầy là 40 phút trước giờ dự định cất cánh đối với chuyến bay nội địa; 50 phút trước giờ dự định cất cánh đối với chuyến bay quốc tế. Riêng tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle; London Gatwick; Frankfurt, thời gian đóng quầy là 60 phút trước giờ dự định cất cánh). Nếu hành khách không thực hiện việc xác nhận thẻ lên máy bay trực tuyến theo đúng thời gian quy định, Vietnam Airlines sẽ huỷ bỏ việc làm thủ tục trực tuyến của hành khách.