Tại sao tôi lại nhận được thông báo lỗi không còn chỗ ở mức giá tôi muốn đặt?

Tại sao tôi lại nhận được thông báo lỗi không còn chỗ ở mức giá tôi muốn đặt?

Đôi khi hệ thống đặt vé không có thông tin cập nhật mới nhất về số ghế trống của hãng hàng không. Bạn nhận được thông báo lỗi rằng không còn chỗ ngồi ở mức giá bạn đã đặt.

Chúng tôi khuyên bạn nên thử đặt lại chuyến đi bằng một lựa chọn khác trên trang web của chúng tôi.