Phiếu giảm giá của tôi không có tác dụng, tại sao vậy?

Phiếu giảm giá của tôi không có tác dụng, tại sao vậy?

Ngày trên phiếu giảm giá đã hết hạn và không còn tác dụng hoặc phiếu giảm giá chỉ có tác dụng trên một số hành trình.

Một nguyên nhân khác có thể là do chưa đáp ứng được điều kiện nhận phiếu giảm giá. Đôi khi bạn được yêu cầu mua trên một số tiền nhất định trước khi có thể sử dụng phiếu giảm giá.