Tôi có thể đặt hỗ trợ đặc biệt cho chuyến bay của mình không?

Tôi có thể đặt hỗ trợ đặc biệt cho chuyến bay của mình không?

Vâng! Những loại hỗ trợ đặc biệt và dịch vụ có thể đặt qua eFly.vn bao gồm:

- Hỗ trợ di chuyển & Xe lăn
- Mang theo thuốc & Thiết bị
- Thú cưng & Dịch vụ động vật
- Phụ kiện chỗ ngồi
- Oxy y tế trên máy bay
- Dịch vụ khác

Làm thế nào để yêu cầu hỗ trợ đặc biệt?

1. Liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng
Liên lạc với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, tin nhắn và nêu rõ loại dịch vụ mà bạn muốn đặt.
2. eFly.vn xác nhận với hãng hàng không
Chúng tôi sẽ liên hệ với hãng hàng không để xác nhận tính khả dụng. Đa số các hãng hàng không sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí. Nếu hãng hàng không không thu tiền bạn thì chúng tôi cũng vậy.
3. Xác nhận chi tiết và đặt
Chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo tính khả dụng và phí. Nếu bạn quyết định đặt dịch vụ, chúng tôi sẽ thêm nó vào đặt vé của bạn và gửi email xác nhận cho bạn.