Tôi có thể đặt vé nếu tôi dưới 18 tuổi không?

Tôi có thể đặt vé nếu tôi dưới 18 tuổi không?

Không. Bạn phải trên 18 tuổi mới có thể đặt chuyến đi trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng không thể đặt chuyến đi cho trẻ em đi du lịch một mình (tối thiểu 18 tuổi).