Những quy định nào về mang theo chất lỏng?

Những quy định nào về mang theo chất lỏng?

Các hãng hàng không áp dụng những quy định nghiêm ngặt về việc mang theo chất lỏng. Có thể bạn chỉ được mang theo chất lỏng trong một vật chứa duy nhất có thể tích không quá 100ml. Vật chứa này đồng thời phải được đặt trong một túi nhựa trong suốt có thể khóa kín với thể tích tối đa là 1 lít.
Về vấn đề làm thủ tục cho hành lý,
1. Thể tích chất lỏng ký gửi tối đa của mỗi hành khách không được vượt quá 2 lít.
2. Thể tích mỗi chai không quá 500ml.
3. Chất lỏng phải đáp ứng các yêu cầu kiểm tra an ninh của quốc gia.