Tôi có thể sang nhượng vé máy bay của mình cho người khác không?

Tôi có thể sang nhượng vé máy bay của mình cho người khác không?

Bạn không được phép chuyển nhượng vé máy bay của mình cho người khác.