Tôi được phép xách tay bao nhiêu hành lý?

Tôi được phép xách tay bao nhiêu hành lý?

Mỗi hãng hàng không sẽ có chính sách riêng về hành lý xách tay. Quy tắc phổ biến nhất là bạn có thể mang theo một kiện hành lý có khối lượng là 7kg miễn phí. Tất cả những hành lý vượt quá hạn mức này sẽ phải vận chuyển như hành lý ký gửi. Vui lòng tham khảo chính sách hành lý của hãng hàng không của bạn để biết thêm chi tiết.