Làm thủ tục trực tuyến không áp dụng trong các trường hợp nào?

Làm thủ tục trực tuyến không áp dụng trong các trường hợp nào?

Làm thủ tục trực tuyến không áp dụng trong các trường hợp sau: 

- Hành khách có yêu cầu đặc biệt (chẳng hạn như trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng, cáng hoặc thiết bị hỗ trợ y tế khác). 

- Khách đoàn (10 hành khách trở lên trên một mã đặt chỗ).

- Hành khách đi cùng vật nuôi dưới dạng hành lý ký gửi.

- Hành khách chưa xác nhận tình trạng đặt chỗ. 

- Hành khách có hồ sơ đặt chỗ không chứa thông tin vé điện tử hoặc hồ sơ đặt chỗ không tương thích với hồ sơ vé (chẳng hạn như hành khách giữ vé thưởng nâng hạng hoặc hành khách giữ vé thưởng đi cùng trẻ sơ sinh).

Những hành khách đủ điều kiện làm thủ tục trực tuyến nhưng cần phải đến quầy làm thủ tục tại sân bay để lấy thẻ lên máy bay:

- Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh. 

- Hành khách chọn ghế thoát hiểm khẩn cấp.

- Hành khách mua vé qua điện thoại bằng thẻ tín dụng phải hoàn tất việc kiểm tra thẻ tín dụng tại sân bay.

- Hành khách được cho là cần dịch vụ hỗ trợ đặc biệt từ STARLUX.

- Theo quy định của cơ quan quản lý sân bay nước sở tại.

Thông tin khác:

Do chính sách và quy định khác nhau giữa các cơ quan quản lý sân bay nước sở tại, hành khách có thể không được phép sử dụng thẻ lên máy bay trực tuyến hoặc thẻ lên máy bay dưới dạng mã QR trên thiết bị di động, hoặc dùng cùng một thiết bị cho hai hoặc hơn hai thẻ lên máy bay trên điện thoại khi làm thủ tục an ninh. Trong trường hợp này, hành khách sẽ được yêu cầu quay trở lại quầy làm thủ tục để nhận thẻ lên máy bay.

Làm thủ tục trực tuyến chưa hoàn toàn thay thế thủ tục thông thường tại quầy sân bay vì các lý do như xác minh tài liệu hoặc ký gửi hành lý. Tuy nhiên, quầy riêng sẽ được cung cấp cho bạn nếu thủ tục check-in đã hoàn tất qua trang web, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tại sân bay.