Tôi có thể hủy việc làm thủ tục trực tuyến không?

Tôi có thể hủy việc làm thủ tục trực tuyến không?

Có, bạn có thể hủy việc làm thủ tục trực tuyến ít nhất 1 giờ trước giờ khởi hành.

Tình trạng chuyến bay có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý khách vui lòng kiểm tra bảng thông tin mới nhất bao gồm cửa và giờ lên máy bay tại sân bay.

Nếu hành khách có hành lý ký gửi, vui lòng hoàn thành thủ tục gửi hành lý tối thiểu 1 giờ trước giờ khởi hành.