Làm thế nào để yêu cầu suất ăn đặc biệt?

Làm thế nào để yêu cầu suất ăn đặc biệt?

Thường thì bạn phải yêu cầu suất ăn đặc biệt ít nhất 3 ngày trước khi khởi hành. Tuy nhiên, quá trình chính xác sẽ phụ thuộc vào sân bay. Tốt nhất bạn nên nhờ nhân viên bán vé tư vấn khi đặt vé