Khi nào tôi có thể làm thủ tục trực tuyến?

Khi nào tôi có thể làm thủ tục trực tuyến?

Bạn có thể làm thủ tục trực tuyến trên Trang web của STARLUX và lấy thẻ lên máy bay dễ dàng từ 48 đến 1 giờ trước giờ khởi hành để tiết kiệm thời gian tại sân bay.

Lưu ý : Các chuyến bay từ/đến Hoa Kỳ phải tuân theo quy định của chính quyền địa phương, dịch vụ làm thủ tục trực tuyến khả dụng từ 24 đến 1 giờ trước giờ khởi hành.

Tình trạng chuyến bay có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý khách vui lòng kiểm tra bảng thông tin mới nhất bao gồm cửa và giờ lên máy bay tại sân bay.

Nếu hành khách có hành lý ký gửi, vui lòng hoàn thành thủ tục gửi hành lý tối thiểu 1 giờ trước giờ khởi hành.