Làm thế nào để mua thêm hạn mức hành lý?

Làm thế nào để mua thêm hạn mức hành lý?

Khi đặt vé, bạn có thể thêm hạn mức hành lý bổ sung thông qua phần "Hành lý ký gửi" sau khi nhập thông tin hành khách của mình. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi vé máy bay của bạn được xuất.