Tôi cần bay gấp, vậy tôi có thể mua vé sớm nhất trước giờ bay bao nhiêu tiếng?

Tôi cần bay gấp, vậy tôi có thể mua vé sớm nhất trước giờ bay bao nhiêu tiếng?

- Theo thông lệ, hệ thống đặt chỗ online tại các phòng vé chỉ cho phép đặt và xuất vé trước giờ bay tối thiểu 3 tiếng.

- Trong trường hợp quá khẩn thiết, bạn buộc phải mua vé máy bay giờ chót tại quầy thủ tục tại sân bay, bạn vẫn có thể mua được vé trước giờ máy bay cất cánh 45 phút tại quầy này.