Làm thế nào để yêu cầu xe lăn?

Làm thế nào để yêu cầu xe lăn?

Nếu bạn cần sử dụng xe lăn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ít nhất 3 ngày làm việc trước khi cất cánh và chúng tôi sẽ yêu cầu hãng hàng không. Rất tiếc, chúng tôi không thể đảm bảo là chắc chắn sẽ có xe lăn.