Tôi có phải viết tên đầy đủ có trong hộ chiếu khi đặt vé không?

Tôi có phải viết tên đầy đủ có trong hộ chiếu khi đặt vé không?

Đúng. Khi đặt chỗ, bạn phải viết đầy đủ tên có trong hộ chiếu của mình. Các hãng hàng không có những yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và điều quan trọng là bạn phải nhập chính xác tên của tất cả hành khách như trên hộ chiếu của họ.

Các hãng hàng không thường không cho phép thay đổi tên hoặc chuyển nhượng vé. Nếu bạn nhập tên không chính xác, điều này có thể có nghĩa là bạn phải mua vé mới mà không nhận lại được tiền cho vé sai.