Làm thế nào để tôi kiểm tra thông tin đặt vé của mình?

Làm thế nào để tôi kiểm tra thông tin đặt vé của mình?

Bạn có thể xem toàn bộ thông tin đặt vé như ngày khởi hành của bạn, tên và thông tin liên lạc chi tiết của hành khách trong trang thông tin đặt vé.
1. Nếu bạn đặt chuyến bay thông qua website eFly.vn, vé điện tử được gửi qua Email.
2. Nếu bạn không đặt vé qua website eFly.vn, vui lòng kiểm tra qua website chính thức của hãng hàng không hoặc liên lạc với đại lý bán vé.