Có được mang theo xe đẩy của em bé dưới 2 tuổi miễn phí trên máy bay hay không?

Có được mang theo xe đẩy của em bé dưới 2 tuổi miễn phí trên máy bay hay không?

Hành khách được mang theo xe đẩy của em bé (miễn phí), xe đẩy phải được gập gọn. Xe đẩy được gửi tại cửa ra tàu bay.