Có cần phải lấy hành lý ở nước transit?

Có cần phải lấy hành lý ở nước transit?

Không cần thiết nếu như bạn transit ở nước đó dưới 24 tiếng. Thường ở nước khởi hành, nhân viên sẽ hỏi bạn có muốn check in hành lý tới nước cuối cùng hay không. Và mình thường chọn là có vì đa số mình không cần hành lý làm gì vì chỉ có vài tiếng ở nước đó không cần phải kéo ra kéo vô bất tiện.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đặc biệt như bay qua Úc, Anh thường phải tự check out hành lý và check in lại để kiểm tra.