Tôi có thể đặt chỗ cho bao nhiêu người cùng lúc?

Tôi có thể đặt chỗ cho bao nhiêu người cùng lúc?

Bạn có thể đặt chỗ cho tối đa 9 người trong cùng một tìm kiếm trên trang web của chúng tôi. Điều này là do các hãng hàng không không thể cung cấp số lượng người lớn hơn cho mỗi lần tìm kiếm. Nhưng bạn luôn có thể thực hiện nhiều tìm kiếm hơn và thêm nhiều lượt đặt chỗ hơn vào cùng một giỏ hàng.